Vill du arbeta som representant för nationella minoriteter?

Flera händer i olika färger som fist-bumpar

Uppdragets syfte är att ta fram riktlinjer som ska stärka nationella minoriteters rättigheter och delaktighet, identifiera hinder och utmaningar.

Sveriges har fem nationella minoriteter: romer, sverigefinnar, judar, samer och tornedalingar.

Myndigheter, kommuner och regioner har ett ansvar för att främja minoritetsspråken, sprida information och se till att de som tillhör de nationella minoriteterna får möjlighet till delaktighet och inflytande i frågor som rör dem.

Det handlar exempelvis om rätt till information, stöd för att behålla och utöva sitt språk och sin kultur. Barn och ungas utveckling av sin minoritetskulturella identitet och det egna minoritetsspråket är särskilt prioriterat. Du kan läsa mer om vårt arbete på sidan Nationella minoriteter och minoritetsspråk

Vill du vara representant för de nationella minoriteterna i Mullsjö kommun?

Som representant behöver du tillhöra en minoritet. Vi ser gärna att du är folkbokförd i Mullsjö kommun, men det är inget krav.

Under året kommer du att samarbeta med Mullsjö kommun för att ta fram riktlinjer och handlingsplan för minoritetsarbetet i vår kommun. Framöver arbetar du med uppföljningar årsvis.

Syftet med framtagandet av riktlinjer är att stärka nationella minoriteters rättigheter och delaktighet, identifiera hinder och utmaningar.

Du är med och tar fram en behovsanalys utifrån frågor med ett minoritetsperspektiv som exempelvis: Vilka utmaningar/hinder finns i Mullsjö kommun? Vad fungerar bra och mindre bra?
Hur är det att vara minoritet i Mullsjö?

Som representant ska du försöka hålla ett övergripande perspektiv. Det är viktigt att du försöker fånga alla möjliga synvinklar, allt från barn till äldre.

Du får arvode för ditt uppdrag enligt beslutat reglemente Arvode och ersättningar (pdf) , 228 kB, öppnas i nytt fönster.. Under året deltar du i cirka 2-3 möten med framtagandet av riktlinjer. När grunden för riktlinjerna är lagd handlar det om 1-2 möten per år för uppföljning av arbetet. Möten hålls under kontorstid, men kan senareläggas om det behövs. Det finns också möjlighet att delta på distans via videolänk.

Som representant kan du vara anonym, då är det bara Mullsjö kommuns tjänstepersoner som anställt dig för uppdraget som vet vem du är. Du kan även när som helst avsluta ditt uppdrag. Du meddelar då bara ansvarig.

Skicka din intresseanmälan och eventuella frågor via mejl till Nathalie Johansson, nämndsekreterare, nathalie.johansson@mullsjo.se

I din ansökan behöver vissa uppgifter finnas med:

  • Namn (om du vill)
  • Kontaktuppgifter (telefon, mejladress)
  • Vilken minoritet du tillhör och önskar representera.
  • Använd rubriken ”Minoritetsrepresentant” till din ansökan.
  • Det finns ingen sista ansökningsdag utan ansökan hålls öppen tillsvidare.

Vi ser fram emot din ansökan!

Senast uppdaterad:
31 januari 2024