Utredning om förutsättningarna för en skola i Sandhem

Skolbyggnad i rött tegel med gräsplan framför

Kommunen har valt att ta hjälp av ett konsultbolag för att utreda för- och nackdelarna med att bygga och bedriva en skola i Sandhem. Nu är resultatet av utredningen klart.

Under de senaste månaderna har två konsulter anlitats för att utreda vilka möjligheter som finns för en skola i Sandhem. Undersökningen är nu sammanfattad i en rapport som beskriver för- och nackdelarna utifrån kommunens ekonomi, elevernas utbildning och personalens arbetsmiljö.

Rapporten kommer vara ett stöd för de politiska beslut som ska fattas om en eventuell skola i Sandhem. Undersökningen styr inte vilket beslut som ska tas, men den är ett viktigt underlag för att kommunens politiker ska kunna fatta ett välgrundat beslut och vara medvetna om vilka för- och nackdelar det innebär.

Läs hela rapporten här (pdf) , 959.6 kB.

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 januari 2024