När mätte du radon i din bostad senast?

Två svarta radondosor ligger på ett träbord.

Var det länge sedan förra mätningen? Har det gjorts förändringar som nya fönster eller ändrad ventilation? Då är det dags ny mätning. Beställ senast 19 februari.

Du kan beställa dosor hos miljöförvaltningen eller via ett ackrediterat laboratorium. För bästa resultat behöver du beställa dosorna i god tid, senast 19 februari 2024.

E-tjänst via Habo kommun: Beställ radondosor för långtidsmätning Länk till annan webbplats.

Radonmätning under eldningssäsongen, 1 oktober till 30 april

  • För att mäta radonhalten placerar du ut minst två dosor i ditt hem. Låt dem stå två, helst tre månader under den så kallade eldningssäsongen 1 oktober till 30 april. Ju längre tid, desto noggrannare blir radonmätningen.
  • Du som är hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsrättsförening ansvarar för att mäta radon. Mätning sker i alla olika typer av bostäder.
  • Syftet med mätningen är att ta reda på om radonhalten i din bostad är högre än referensnivån 200 Bq/m3. Om radonhalten ligger för högt finns det saker du kan göra för att få ner nivån. Läs mer på sidan Radon.

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 oktober 2023