Beredskapsveckan 2023

Collage med personer i olika åldrar samlas runt grillen, mor och son skördar och ett skafferi med varor

Foto: Melker Dahlstrand, MSB

Idag startar Beredskapsveckan. Sveriges motståndskraft börjar med att varje människa engagerar sig i det lilla.

Beredskapsveckan - ett nationellt evenemang

Årets Beredskapsvecka pågår 25 september - 1 oktober med fokus på att hjälpa varandra att bli bättre rustade att klara av när vardagen vänds upp och ner och samhället inte fungerar som vi är vana vid. Välinformerade och engagerade invånare är en viktig tillgång vid en samhällskris. Därför har MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, startat Beredskapsveckan. Det är en årlig kampanj tillsammans med andra kommuner, frivilligorganisationer och länsstyrelser.

Tema för Beredskapsveckan 2023: Öva!

Många fler hushåll i Sverige behöver generellt stärka sin motståndskraft och egenberedskap inför kriser och krig. Vi tror att enkla övningar, utformade för att kunna användas i olika vardagssituationer, kan bidra till det. Därför är årets tema Öva!

MSB:s motivering till Öva! som tema:

  • Övning är effektivt när man vill gå från tanke till handling. Ett flertal kommuner använde exempelvis mat-temat under Beredskapsveckan 2022 till att framgångsrikt öva sin organisation att kunna leverera måltider till äldreboenden och skolor i ett läge utan el.
  • Vi ser ett växande engagemang hos nya generationer att vilja göra praktiska saker tillsammans med andra. Tillströmningen till frivilliga försvarsorganisationer, Scouterna och studieförbunden tyder på det.
  • Utbildning och övning ofta är avgörande faktorer för hur väl man hanterar en kris. Det gäller även privatpersoner.

Tre återkommande mål med beredskapsveckan är:

  • att fler privatpersoner reflekterar över hur de kan lösa vardagen vid kris och krig
  • att fler privatpersoner skaffar sig en egenberedskap
  • att den lokala riskkommunikationen utvecklas.

MSB.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du läsa mer om hur du stärker din motståndskraft.

Läs mer om vad du behöver ha hemma för din beredskap och var du hittar information vid kris:

Senast uppdaterad:
25 september 2023