Kokningsrekommendation i Sandhem upphävs

Närbild på kran som det rinner vatten ur.

Nu hävs rekommendationen att koka vattnet. Provresultaten från de senaste dagarna visar att vattnet åter kan drickas och inte utgör någon risk för hälsan.

Uppdatering 2023-09-14, kl 09.00

Kokningsrekommendationen hävs från och med nu.

Provresultaten från de senaste dagarna visar att vattnet åter kan drickas och inte utgör någon risk för hälsan.

De bakterier som detekterats har varit koliforma bakterier. Inga e-coli har förekommit. Halterna har varit låga och nu kan vi med säkerhet säga att ingen risk för magsjuka eller annan påverkan på hälsan har förelegat.

Orsaken till störningen på vattenverket var att ytligt vatten läckt in i brunnen på grund av de ovanligt stora regnmängderna den sista tiden.

Kraven på kommunalt producerat dricksvatten är mycket stränga. Kokningsrekommendation ska införas direkt om det kan finnas en risk för människors hälsa. Till dess att man identifierat orsaken till en störning och åtgärdat kvalitén på det vatten som sänds ut på ledningsnätet kan det föreligga en risk. För att se om införda åtgärder får önskad effekt krävs provtagning. Analyserna av proverna tar tid och därför dröjer det innan en kokningsrekommendation kan hävas.

Vi tackar er alla för ert tålamod och till er som har hört av er tackar vi för trevligt bemötande!

__________________________________

Uppdatering 2023-09-11, kl 13:00

Kokningsrekommendationen kvarstår.

Vi ser att kloreringen har fått positiv verkan på provresultaten. Det är för tidigt att säga något om när kokningsrekommendationen kan hävas. Ytterligare analysresultat inväntas och nya prover på dricksvattnet tas varje dag tills störningen är över.

Som komplement till att koka vatten finns en vattentank uppställd vid Träffpunkten. Där får man hämta vatten. Kom ihåg att ta med egen dunk eller annan behållare för vatten. Syftet är främst att underlätta för familjer som har större behov av vatten, till exempel för barnfamiljer. Det är lämpligt att tänka solidariskt och inte hämta mer än nödvändigt.

Vattentanken kontrolleras dagligen och byts vid behov.

__________________________________

 

Uppdatering 2023-09-09, kl 14.00

Kokningsrekommendationen kvarstår över helgen och åtminstone några dagar in i nästa vecka.

Att analysera bakterier tar 2-3 dygn. Det är osaken till att vi inte kan ge snabba svar på när störningen kommer att vara över.

Prover på dricksvattnet tas varje dag. Vi förväntar oss att våra åtgärder såsom klorering börjar få mätbar effekt ute på hela ledningsnätet de närmsta dagarna.

__________________________________


Uppdatering
2023-09-08, kl 20.40

Som komplement till att koka vatten finns en vattentank uppställd vid Träffpunkten där du som behöver kan hämta vatten. Kom ihåg att ta med egen dunk eller annan behållare för vatten. Syftet är främst att underlätta för familjer som har större behov av vatten, till exempel för barnfamiljer.

Vattentanken kontrolleras under helgen och fylls på vid behov.

__________________________________


Uppdatering
2023-09-08, kl 16.00

Kokningsrekommendationen kvarstår över helgen. Prover på vattnet har tagits under dagen och ytterligare prover kommer att tas under helgen för att följa utvecklingen.

Under dagen har klorering av vattnet i Sandhem påbörjats. En förändring av smak och lukt kan därför väntas. Förändringen innebär ingen hälsofara. Lukten och smaken av klor försvinner vid kokning.

__________________________________

Information 2023-09-08 10.00

Nya prover tas idag på ett flertal platser på ledningsnätet. Felsökning pågår.

Rekommendationen att koka vattnet kommer att kvarstå flera dagar.

Hur du kokar vattnet

Koka upp vattnet tills det bubblar kraftigt. Det räcker för att döda bakterier, virus och parasiter.

Tänk på att allt vatten som ska in i munnen ska vara kokt. De flesta kaffebryggare håller inte tillräckligt hög temperatur.

Håll dig uppdaterad genom vår webbplats och sociala medier. Du som bor i det berörda området får också information via vår SMS-tjänst: Meddelande vid driftstörningar - Mullsjö (mullsjo.se) Länk till annan webbplats.

Kokningsrekommendation – detta ska du göra:

 • Koka allt vatten som ska drickas eller användas i matlagning.
 • Koka upp vattnet i en kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt. Bakterier, virus och parasiter dör när vattnet kokas.
 • Häll upp det kokta dricksvattnet i väl rengjord kanna, flaska eller annan behållare och låt det svalna. Låt det stå i rumstemperatur eller svalare – gärna i kylskåpet.

Tänk på att kokt dricksvatten ska användas till att

 • blanda saft eller andra drycker med vatten
 • brygga kaffe, eftersom kaffebryggaren inte värmer dricksvattnet tills det kokar
 • göra is
 • skölja frukt och grönsaker som inte kokas
 • borsta tänderna.

Okokt dricksvatten kan användas till att

 • tillaga mat som ska kokas i vatten, till exempel potatis, ris och pasta
 • tvätta händer och ansikte
 • duscha, men se till att små barn inte sväljer vatten. Undvik att bada.
 • diska i diskmaskin på högsta temperatur, använd torkprogrammet
 • diska för hand, låt disken torka innan den används
 • tvätta kläder
 • städa och rengöra ytor
 • vattna blommor
 • spola toaletten.

Observera att barn inte bör leka i vattenspridare, barnbassänger och liknande under perioder med kokningsrekommendation.

Kan mitt husdjur dricka vattnet?
Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som vi människor kräver enligt Jordbruksverket. Koka därför vattnet även till ditt husdjur. Du kan läsa mer på www.jordbruksverket.se Länk till annan webbplats..

Räcker det med att koka vattnet i en vattenkokare?
Koka upp dricksvattnet i kastrull eller vattenkokare tills det bubblar kraftigt! Det räcker att koka upp dricksvattnet – det behöver alltså inte koka en viss tid.

Hur länge behöver vattnet kokas?
Vattnet ska kokas upp så att det bubblar, då har det nått en temperatur på 100 °C och det räcker. Vattnet behöver sedan inte koka under en viss tid utan det räcker med att vattnet har kokat upp.

Kan man duscha, tvätta, diska, städa, spola på toaletten?
Ja, man kan använda allt vatten som vanligt bara inte dricka eller använda det i maten utan att först koka det.

Kan man diska för hand?
Det går bra, men viktigt att du låter disken torka ordentligt innan du använder den.

Om jag har känt mig konstig i magen – smittar det?
Det är inte troligt. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.

Mitt spädbarn har fått i sig vattnet innan vi visste om kokningsrekommendationen, hur gör vi nu?
Avvaktar eventuella symtom. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.

Jag är gravid och har druckit vattnet, vad gör jag?
Avvaktar eventuella symtom. Är du orolig eller känner dig sjuk kontakta Sjukvårdsupplysningen på 1177.

Hur fungerar provtagningsprocessen?
När det gäller provtagning och kontroll av dricksvattenkvaliteten är det en process som från att ett prov inkommer till laboratoriet tar cirka tre dagar innan samtliga analysresultat är bekräftade. För att ta beslut om hävning av kokningsrekommendation ska två på varandra följande prov vara godkända

Senast uppdaterad:
14 september 2023