Verksamheten vid Sandhems förskola och skola organiseras om

Sandhems skola

Verksamheten på Sandhems förskola och skola organiseras om då utredningar av inomhusmiljön visat stora brister.

Därför kommer verksamheten under våren att planeras om så att barn och elever i Sandhem kan fortsätta få en bra utbildning och omsorg.

I december 2022 påbörjades en utredning av lokalerna på Sandhems förskola och skola. Bakgrunden till utredningen är att personal känt av besvär som förkylningssymptom och huvudvärk när man vistats i lokalerna. Utredningen har gjorts av en extern part som sammanställt en rapport som kommunen nu har fått ta del av. I rapporten framkommer att det finns så stora brister i lokalerna att de inte kan fortsätta användas.

Därför kommer verksamheten planeras om under våren så att barn och elever i Sandhem kan fortsätta få en bra utbildning och omsorg. Den nuvarande planen är att skoleleverna kommer under våren flyttas till befintliga skolor i Mullsjö. För förskolan kommer en lösning med moduler tas fram.

Informationsmöte för alla vårdnadshavare

Under onsdagskvällen den 22 februari hölls ett möte för alla vårdnadshavare där ansvariga politiker och tjänstemän informerade om utredningen av lokalerna, åtgärdsplanen och hur verksamheten organiseras.

Under sidan Frågor och svar om Sandhems förskola och skola hittar du mer detaljerad information om hur verksamheten kommer organiseras och hur planen för Sandhems förskola och skola ser ut. Där finns också en sammanfattning av utredningen av fastigheterna.

Senast uppdaterad:
23 februari 2023