Tillsammans sparar vi el

On/Off-knapp och texten: Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län

Tillsammans sparar vi el - för varandra, för våra företag och för våra grannar.

Elsystemet hänger ihop, din insats gör skillnad. Nu pågår en länsgemensam elsparkampanj där kommuner, näringsliv och andra aktörer i länet tillsammans ska hjälpa länet i energikrisen.

Omvärldsfaktorer, som kriget i Ukraina har fört med sig konsekvenser för elförsörjningen i Sverige. Det har resulterat i höga elpriser och försämrade möjligheter att importera el när vi behöver det. För att förbättra situationen behöver vi hjälpas åt att minska elanvändningen.

Länsgemensam kampanj

En kampanj har tagits fram med syfte att stärka länet och uppmuntra till elbesparing. Tillsammans sparar vi el för Jönköpings län är budskapet.

Uppdraget att ta fram en länsgemensam kampanj kommer från möten mellan en mängd olika aktörer i Jönköpings län. De samlas för att hitta lösningar på hur länet kan stärkas för att klara energikrisen här och nu men också hitta nya lösningar för framtiden.

Kampanjens material och budskap sprids och produceras i en tillsammans-anda. Alla länets kommuner, en mängd branschorganisationer, Region Jönköpings län och Länsstyrelsen deltar i spridning och produktion.

Varje kilowattimme räknas – vad kan du göra?

Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt – varje kilowattimme räknas!

Vad gör vi i kommunen?

Läs mer om Mullsjö kommuns åtgärder för att spara kilowattimmar och minska energiförbrukningen på sidan: Spara energi –detta gör kommunen

Kontakt

Senast uppdaterad:
14 december 2022