Spara energi – detta gör kommunen

Sladd och elkontakt med texten varje kilowattimme räknas.

Om våra åtgärder för att spara kilowattimmar och minska energiförbrukningen. Tillsammans kan vi hjälpas åt – varje kilowattimme räknas!

Energisituationen i Sverige och Europa är ansträngd och de kraftigt stigande elpriserna skapar oro hos många hushåll. Även kommunens verksamheter påverkas av höga elpriser och därför gör vi flera åtgärder för att minska energianvändningen. Tillsammans kan vi hjälpas åt att spara – varje kilowattimme räknas!

Så sparar kommunen

Mullsjö kommun ska självklart bidra till att minska energiförbrukningen och jobbar intensivt med olika energifrågor. Här kan du läsa om konkreta åtgärder som vi gör i våra verksamheter, fastigheter och utomhusmiljöer. Vi är noga med att följa lagar och förordningar i allt vi gör.

 • Släcka lampor i tomma rum.
 • Stänga av datorer, skärmar, kopiatorer, skrivare och andra tekniska produkter efter arbetstid. All utrustning som drar ström då de inte används bör om möjligt stängas av.
 • Se över drifttid för verksamheter som använder torkskåp.
 • All julbelysning som används i kommunala fastigheter ska vara LED och främst finnas på allmänna ytor samt vara inkopplad till timer.

 • Släcka kommunal gatubelysning där det bedöms möjligt med hänsyn till trafiksäkerhet och trygghet.
 • Sänka inomhustemperaturen, i framför allt byggnader som värms via el, där det bedöms lämpligt och ger störst besparingseffekt. Vård- och omsorgsboenden samt förskolor kommer inte att beröras.
 • Se över drifttider för ventilation.
 • Minska julbelysningen i hela kommunen med ungefär hälften jämfört med förra året.
 • Släcka julbelysningen redan i mitten av januari (två veckor tidigare jämfört med förra året).
 • Ingen specialbelysning i samband med höstens kampanjer Rosa Bandet och Mustaschkampen.
 • Reglera öppettider för simhallens bastu till endast måndagar och torsdagar, alternativt hålla helt stängt under pågående energikris.
 • Stänga bastun i Sandhems idrottshall under pågående energikris.
 • Gå kvällsvandringar genom våra kommunala fastigheter för att åtgärda fel och brister.
 • Utföra energikartläggning av verksamheten för att identifiera genomförbara och lönsamma åtgärder som minskar energianvändningen.

Så kan du själv spara – Energicentrum tipsar

Vi behöver alla bidra till att minska vår elanvändning, och valen vi gör idag kan påverka hur situationen ser ut imorgon. Varje liten förändring gör stor skillnad i det stora hela, om vi hjälps åt.

Energicentrum erbjuder kostnadsfri rådgivning om vad du kan tänka på gällande ditt elavtal, hur du kan spara pengar i hushållets elkonsumtion och svarar gärna på frågor om solceller.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 december 2022