Detaljplan för samråd

Karta över området där nytt vårdcentrum planeras att byggas

Nu finns ett förslag för nytt vårdcentrum ute på samråd – vad tycker du? 

Ett förslag till detaljplan för Sjöryd 1:104 m.fl. är nu utställt för samråd under tiden 29 augusti – 9 oktober 2022.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett nytt vårdcentrum med tillhörande besöksparkering. Planområdet ligger i västra delen av Mullsjö tätort, vid Tidaholmsvägen och Järnvägsgatan. Planförslaget med tillhörande handlingar hittar du på sidan Samråd och granskning av detaljplaner

Öppet hus

Välkommen på öppet hus den 14 och 21 september, klockan 16:00 –18:00 i kommunfullmäktigesalen, i kommunhuset, på Järnvägsgatan 29. Plan- och byggenheten finns på plats för att svara på dina frågor och berätta mer om detaljplanen.

Kom gärna med synpunkter

Vad tycker du om detaljplanen? På sidan Samråd och granskning av detaljplanerser du planhandlingarna och hur du skickar in dina synpunkter. Senast 9 oktober behöver vi veta vad du tycker.

Planhandlingarna finns också i kommunhuset på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö. Öppettider är måndag – torsdag klockan 08:00-16:30 och fredag klockan 08:00-16:00.

Om du inte har framfört dina synpunkter, kan du förlora rätten att senare överklaga beslutet vid antagandet av detaljplanen.

Kontakt

Senast uppdaterad:
29 augusti 2022