Ändring av detaljplan för samråd

Karta över planområde, nordvästra delen av Mullsjö tätort, vid Tallkottens förskola.

Nu finns ett förslag ute på samråd för ändring på området vid Tallkottens förskola – Vad tycker du?

Ett förslag till ändring av detaljplan för del av Bosebygd 1:3 vid Tallkottens förskola är nu utställt för samråd under tiden 31 januari – 20 februari 2022.

Område med planer på att möjliggöra en ny förskola

Syftet med ändringen av detaljplanen är att möjliggöra en högre bebyggelse på området. Planområdet ligger nordvästra delen av Mullsjö tätort, vid Tallkottens förskola. Området som planområdet avser är cirka 1,2 hektar. Mer information om planändringen hittar du på sidan Samråd och granskning av detaljplaner. Där ser du också hur du skickar in dina synpunkter.

Planhandlingarna finns också i kommunhuset på Infocenter, Järnvägsgatan 27 i Mullsjö. Öppettider är måndag – torsdag klockan 08:00-16:30 och fredag klockan 08:00-16:00. Lunchstängt klockan 12:00-13:00.

Kontakt

Senast uppdaterad:
31 januari 2022