Glädje och prövningar hos anhöriga till barn med NPF-diagnoser.

Sol som går igenom trädkronor

Under hösten träffades anhöriga till barn med neuropsykiatriska diagnoser (NPF) i en samtalsgrupp för att dela sin erfarenheter.

Anhöriga till barn med ADHD, autism eller någon annan form av neuropsykiatrisk funktionsvariation, träffades vid fem tillfällen för att diskutera olika ämnen och lära sig av varandra. Gruppen delade både glädje och prövningar som alla på olika sätt möter i sin vardag.

Träffarna utgick från fem olika teman

Träffarna höll på i 2 timmar och ett nytt tema togs upp varje gång:

  • Vem är vi?
  • Rutin och struktur
  • Vardagspusslet
  • Bemötande
  • Återhämtning

Många fina samtal

Det blev många fina samtal och deltagarna delade verkligen med sig av sina erfarenheter. Vid sista träffen fick de svara på frågor i en utvärdering. Till vår stora glädje visade resultatet tydligt att de var nöjda eller till och med mycket nöjda med träffarnas innehåll, antal träffar, att få träffas fysiskt och att deltagarna ansåg att de blivit sedda och uppmärksammade – något som varit målsättningen med hela vårt upplägg.

Viktiga röster att ta vara på

Vi har samlat ihop våra deltagares tankar från utvärderingen och har med oss det in i vårt fortsatta arbete. Några exempel:

Känner, behöver träffa fler föräldrar i samma sits.

Kändes skönt att vi pratade om det positiva kring våra barn. Så lätt att man fastnar i det som är jobbigt! Det är ju så mycket som faktiskt är positivt!”.

/röster från samtalsgruppens utvärdering

Vi avslutade varje träff med en runda där alla fick berätta om något roligt eller positivt som hänt under veckan, som barnen sagt eller gjort.

Ny samtalsgrupp planeras till våren 2022

Som samtalsledare ser vi att det finns så mycket styrka i en samtalsgrupp! Det finns ett behov av NPF-grupper och vi kommer att erbjuda en ny grupp under våren 2022 – det ser vi framemot!

/Sara Hallberg, familjebehandlare och Helén Öberg, anhörigsamordnare Mullsjö kommun

Anhörigstöd finns för dig

Läs mer om anhörigstöd på vår webbsida Anhörigstöd finns för dig eller vår Facebooksida Anhörigstöd Mullsjö och Habo kommun Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt

Senast uppdaterad:
6 december 2021