Snöröjning pågår

Vinterväg som plogats, tåg och buss i bakgrunden

Kommunens alla snöröjare och upphandlade entreprenörer är ute och arbetar hårt för att få våra vägar framkomliga.

Kommunens gata/parkenhet har varit ute sedan klockan 02:00 inatt och plogar så att de större vägarna och brantaste backarna ska vara körbara. De fortsätter under dagen så länge det behövs.

I första hand prioriteras framkomligheten för kollektivtrafiken och på huvudgator. Mer information om vinterväghållning hittar du på sidan Snöröjning och sandning

Hoppas du har överseende, kör och gå försiktigt.

Senast uppdaterad:
2 december 2021