Arbetet utmed Sjövägen fortsätter

Vägarbete på Sjövägen för grävning av ny råvattenledning

Vägen stängs av mellan Myrliden och Björksätersvägen. Du når Myrliden via Järnvägsövergången-Sjövägen.

Vägavstängning mellan Myrliden till och med Björksätersvägen

Under måndagen, 3 augusti, fortsätter arbetet med avstängningsanordningar till nästa etapp som stäcker sig mellan Myrliden och Björksätersvägen. Nu blir infarten till Myrliden via Järnvägsövergången-Sjövägen.

För att nå Björksätersvägen, Folkhögskolan och Björksäter skola kör du Sjövägen via Gruveredsvallen.

Så påverkas Sjövägen av arbetet:

  • Sjövägen är fortsatt återvändsgata.
  • Bussturer och Mjuka linjen är fortsatt inställda längs med Sjövägen.

Bakgrund till arbetet

Bakgrunden till arbetet är grävning av ny råvattenledning. Det är Mullsjö Energi & Miljö AB som startat ett stort projekt för Mullsjö kommuns framtida vattenförsörjning. Läs mer i nyheten:

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 september 2020