Vi tryggar Mullsjöbornas vatten

Illustration på vattendroppe

Ny råvattenledning skapas för att säkra framtida vattenförsörjning för Mullsjö.

Mullsjö Energi & Miljö AB påbörjar nu ett stort projekt för Mullsjö kommuns framtida vattenförsörjning. En ny råvattenledning skapas för samhället.

Projektet pågår under ett år fram till maj 2021. Arbetet kommer att påverka trafik och framkomlighet av och till på Perstorpsleden och Sjövägen. Även busstrafiken kommer ledas om.

- Vi gör detta för att trygga vattenförsörjningen till samhället, säger Matias Benér VD för Mullsjö Energi & Miljö AB.

Ska säkra framtida vattenförsörjning

Syftet med projektet är att säkerställa Mullsjöbornas tillgång till dricksvatten genom en ledning från Stråken. Under en del av sträckan kommer man att samförlägga med ny fjärrvärme till Björksäter.

Vattenledningen innehåller också en anslutningspunkt för det nya området på Ruder 4.

-Samförläggning är högt prioriterat och en förutsättning för Mullsjös möjlighet att bygga bostäder i ortens södra delar, säger samhällsbyggnadschef Anders Kyrkander.

Hela projektet ägs och drivs av Mullsjö Energi & Miljö AB men eftersom det är kommunens mark och vägar är tekniska verksamheten inom kommunen involverade.

Markarbeten för vattenledningen

Arbetet startar i april 2020 och avslutas i maj 2021. Det kommer utföras omfattande arbeten i Mullsjö tätort som påverkar trafik och framkomlighet. Arbetet omfattar trädfällning, grävningsarbeten och anläggningsarbete. Marken återställ allt eftersom arbetet fortsätter framåt.

Området söder om Mullsjö berörs

Arbetet börjar vid Perstorpsleden och går vidare över Sjövägen. Boende här och på anslutningsgator kommer påverkas. Under hela projektet strävar vi efter att bara ha korta sträckor uppgrävda så att du påverkas så lite som möjligt. Det innebär att vissa vägar kommer vara helt eller delvis avstängda för anläggningsarbete under vissa perioder. Det innebär också att det går en del byggtransporter i området. Skogsgläntans förskola, Björksäter och Mullsjö Folkhögskolas verksamheter berörs etappvis. Busstrafik, mjuka linjen och skolskjutsar kommer styras om under vissa tider. Även vissa vandringsleder kan beröras.

Information lämnas direkt till berörda och här på vår webb

  • Du kommer kunna följa projektet på Mullsjö kommuns och på MEMAB:s webbplatser. Ha koll på vår vattendroppe som följer all information.
  • Hushåll som berörs mer direkt får information i brevlådan i samband med respektive etapp.
  • Följ skyltar och anvisningar som finns på platsen.
  • Länstrafiken informerar om trafikomläggning på sina vanliga kanaler.

Projektet pågår till maj 2021

Projektet ska vara klart i maj nästa år. Arbetet sker etappvis och det finns en tidsplan för varje etapp.

Nyheter gällande arbetet med råvattenledning

För uppdaterad information kring det löpande arbetet, se Mullsjö Energi & Miljös webbplats

Kontakt

Senast uppdaterad:
17 september 2020