Förlängd tid för vindkraftverk

Vindkraftverk på öppet fält en solig dag

Bolag får mer tid för byggnation av vindkraftverk. Parallellt pågår ny ansökan om 9 verk á 250 meter.

Miljöprövningsdelegationen på Länsstyrelsen i Östergötland har nu beslutat att förlänga den tid inom vilken verksamhet med vindkraftverk ska ha satts igång, med fem år.

Det är företaget Bay Wa r.e. Scandinavia AB i Malmö som planerar att etablera en vindkraftspark på fastigheten Margreteholm 1:4 i Mullsjö kommun, 2,7 kilometer väster om Mullsjö.

Projekt Ryfors har idag ett miljötillstånd på 16 verk á 150 meter.

Kommuninvånare sa nej

Av de yttranden som lämnats in framgår att det är många som anser att bolaget inte borde få förlängd igångsättningstid. Bland annat framförs skäl som att det kan bli negativa konsekvenser för friluftsliv, naturmiljö och störningar i form av buller, ljus och skuggor. Men Miljöprövningsdelegationen anser inte att det som framförts är skäl nog för att avslå ansökan om en ny tidsfrist.

Beslut i kommunen

2011 beslutade kommunfullmäktige i Mullsjö kommun att säga ja till planerade vindkraftverk men när ansökan om ny tidsfrist inkom ville inte kommunstyrelsen i Mullsjö kommun att en förlängning av igångsättningstiden skulle beviljas. Men nu har alltså Miljöprövningsdelegationen gett bolaget en tidsfrist på fem år.

Parallellt pågår en ny ansökan från Bay Wa r.e. om 9 verk á 250 meter som alternativ till det nu förlängda tillståndet. Samråd hölls hösten 2017, någon ny ansökan är ännu inte inlämnad.

Fler Vindkraftsprojekt

  • Öster om Ryfors Vindkraftspark planerar bolaget OX2 för vindkraftsprojektet ”Hornamossen”, i Habo kommun med 10 vindkraftverk á 175 meter. Där har man påbörjat avverkning inför byggnation av vägar och kranplatser. Verken beräknas vara i drift hösten 2020.
  • Norr om Ryfors Vindkraftverk, i Tidaholms kommun, planerar Vattenfall vindkraftsparken ”Velinga”, med 12 vindkraftverk á 180 meter. Verken beräknas kunna byggas våren 2020.

Läs mer

Här finns mer information om Projekt Ryfors:
https://nordic.baywa-re.com/sv/anlaeggningar/nordic-fall/?c=ryfors Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om projekt Velinga:
https://group.vattenfall.com/se/var-verksamhet/vindprojekt/velinga Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här kan du läsa om projekt Hornamossen:
https://www.ox2.com/sv/projects/hornamossen/ Länk till annan webbplats.

Här kan du bland annat läsa om Mullsjö kommuns vindkraftspolicy:
https://www.mullsjo.se/naringsliv-och-arbete/tillstand-och-regler/miljoskydd/miljofarlig-verksamhet/vindkraft

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 oktober 2019