Upphandlingar

Här lägger vi ut information som gäller upphandling.

Anbudstiden går ut 2020-08-07 klockan 16.00.

Mullsjö Bostäder inbjuder att lämna ANBUD på Golvarbeten.

Bolaget avser att teckna ramavtal med den entreprenör som lämnar det ekonomiskt mest lönsamma anbudet.

Omfattning:
Upphandling av årsavtal inom golvarbeten inom våra befintliga hyresfastigheter med bostäder och lokaler. Avser ej hissar.

Ramavtal tecknas för perioden 2020-09-01 – 2022-08-31 med möjlighet till 1 års förlängning maximalt 2 gånger.

Upphandlingsform:
Förenklat förfarande enligt LOU.

Anbudstidens utgång: 2019-08-07 klockan 16:00.

Förfrågningsunderlag: Rekvireras från matias.bener@mullsjo.se eller Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö eller www.tendsign.se länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakt: Frågor om förfrågningsunderlaget och upphandlingen besvaras av Matias Benér, Mullsjö Bostäder AB. matias.bener@mullsjo.se Tel. 070-510 49 60.

Kontakt

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 augusti 2020