Upphandlingar

Här lägger vi ut information som gäller upphandling.

Avslutad upphandling

Mullsjö Bostäder inbjuder att lämna ANBUD på Ventilationsarbeten.

Nu pågår upphandling gällande ramavtal för ventilationsarbeten.
Använd följande länk www.tendsign.com Länk till annan webbplats. för att komma till upphandlingsdokumenten.

Anbudets utgång: 2023-06-29.

Förfrågningsunderlag: Rekvireras från matias.bener@mullsjo.se eller Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö eller www.tendsign.com Länk till annan webbplats.

Avslutad upphandling

Mullsjö Bostäder inbjuder att lämna ANBUD på Rörarbeten

Mullsjö Bostäder AB avser att teckna ramavtal för löpande rörarbeten med en leverantör under förutsättning att kvalificerade anbud erbjuds.

Ramavtal tecknas för perioden: 2023-01-01- 2025-02-28

Anbudets utgång: 2023-01-30 klockan 24:00.

Förfrågningsunderlag: Rekvireras från matias.bener@mullsjo.se eller Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö eller www.tendsign.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Frågor om förfrågningsunderlaget och upphandlingen besvaras av Matias Benér, Mullsjö Bostäder AB. matias.bener@mullsjo.se Tel. 070-510 49 60.

Avslutad upphandling

Mullsjö Bostäder inbjuder att lämna ANBUD på Golvarbeten

Bolaget avser att teckna ramavtal med den entreprenör som lämnar det ekonomiskt mest lönsamma anbudet

Omfattning:
Upphandling av årsavtal inom golvarbeten inom våra befintliga hyresfastigheter med bostäder och lokaler. Avser ej hissar.

Ramavtal tecknas för perioden 2020-09-01 – 2022-08-31 med möjlighet till 1 års förlängning maximalt 2 gånger.

Upphandlingsform:
Förenklat förfarande enligt LOU.

Anbudstidens utgång: 2019-08-07 klockan 16:00.

Förfrågningsunderlag: Rekvireras från matias.bener@mullsjo.se eller Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö eller www.tendsign.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Frågor om förfrågningsunderlaget och upphandlingen besvaras av Matias Benér, Mullsjö Bostäder AB. matias.bener@mullsjo.se Tel. 070-510 49 60.

Avslutad upphandling

Mullsjö Bostäder inbjuder att lämna ANBUD på Elarbeten.

Bolaget avser att teckna ramavtal med den entreprenör som lämnar det ekonomiskt mest lönsamma anbudet.

Omfattning:
Upphandling av årsavtal inom el (installations- service- och reparationsarbeten) inom våra befintliga hyresfastigheter med bostäder och lokaler. Avser ej hissar.

Ramavtal tecknas för perioden 2020-01-01 – 2021-12-31 med möjlighet till 1 års förlängning maximalt 2 gånger.

Upphandlingsform:
Förenklat förfarande enligt LOU.

Anbudstidens utgång: 2019-12-19.

Förfrågningsunderlag: Rekvireras från matias.bener@mullsjo.se eller Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö eller www.tendsign.se  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt: Frågor om förfrågningsunderlaget och upphandlingen besvaras av Matias Benér, Mullsjö Bostäder AB. matias.bener@mullsjo.se Tel. 070-510 49 60.

Avslutad upphandling

Mullsjö Bostäder inbjuder att lämna ANBUD på Byggservice.

Bolaget avser att teckna ramavtal med de entreprenörer som lämnar de ekonomiskt mest lönsamma anbuden.

Omfattning:
Upphandling av årsavtal inom byggservice (reparationsarbeten, om och tillbyggnad) inom våra befintliga hyresfastigheter med bostäder och lokaler.

Ramavtal tecknas för perioden 2020-02-01 – 2022-01-31 med möjlighet till 1 års förlängning maximalt 2 gånger.

Upphandlingsform:
Förenklat förfarande enligt LOU.

Anbudstidens utgång: 2019-12-27.

Förfrågningsunderlag: Rekvireras från matias.bener@mullsjo.se eller Mullsjö Bostäder AB, Box 47, 565 21 Mullsjö eller www.tendsign.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Kontakt: Frågor om förfrågningsunderlaget och upphandlingen besvaras av Matias Benér, Mullsjö Bostäder AB. matias.bener@mullsjo.se Tel. 070-510 49 60.

Kontakt

Senast uppdaterad:
1 december 2023