Ska du bygga på landet?

Illustration över hur på landet med åkrar omkring

Illustrationer: Karin Danielsson, Karavan landskapsarkitekter

Ska du bygga nytt eller har du redan ett befintligt hus på landet? Här får du inspiration, tips och idéer.

Broschyren ”Att bygga på landet” är ett inspirationsmaterial till dig som äger en fastighet på landsbygden, men kan även vara till nytta för dig som bor inom ett detaljplanelagt område.

Oavsett om du ska bygga ett nytt hus eller redan har ett befintligt hus och önskar få råd för ett kommande projekt, får du tips och idéer för hur ditt hus och tomt kan bli ett tilltalande komplement. Du får också inspiration kring trädgård, utformning av till- och ombyggnader och hur du kan ta hand om äldre bebyggelse på bästa sätt.

Läs mer om vad du behöver veta för att bygga nytt på sidan:

Kontakt

Senast uppdaterad:
10 juni 2024