Beslut om en skola i Sandhem skjuts fram

 Kommunfullmäktigesalen med stolar, bord och beslutsklubba

Vid kommunfullmäktiges möte den 24 april togs ärendet om en framtida skola i Sandhem upp. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera ärendet.

Det innebär att beslutet skjuts fram och frågan kommer tas upp igen på ett senare möte.

Senast uppdaterad:
24 april 2024