Mullsjös nya platsvarumärke är klart

Bild

Nu är det klart - vårt nya platsvarumärke!

Det betyder att vi nu har en verktygslåda med färger, former, budskap, illustrationer och en ny logotyp att använda i all kommunikation och marknadsföring som handlar om Mullsjö som plats.Vårt nya platsvarumärke gör att vi nu kan jobba med att bygga bilden av vår plats på ett mycket mer träffsäkert sätt än vad som har varit möjligt tidigare.

/Sofie Liljegren, kommunikationsstrateg

Under drygt ett år har arbetet med att jobba fram det nya varumärket pågått. I den nya varumärkesplattformen sammanfattas allt det som är speciellt med platsen Mullsjö. Under förra året genomfördes samtal, workshops och undersökningar för att ta reda på hur bilden av platsen ser ut idag. Utifrån den bilden har varumärkets inriktning tagit form.

Vi har valt att fokusera på känslan och upplevelsen av platsen, snarare än det som finns här rent fysiskt. I våra budskap fokuserar vi särskilt på uttrycken "utrymme för livet" och "ta plats". Båda budskapen kopplar till det vi sett är en av platsens främsta fördelar.

/Sofie Liljegren, kommunikationsstrateg

I Mullsjö finns inget myller av människor och eller oändliga valmöjligheter. Men inte heller någon trängsel eller stress. Här finns utrymme för dig och det som verkligen är viktigt i livet. I Mullsjö får du och allt det viktiga ta plats.

Texten ovan är ett av de budskap som Mullsjös nya varumärke fokuserar på.

Att jobba fram ett nytt varumärke handlar inte bara om att kunna skapa snygga kampanjer eller informationsmaterial.

Anledningen till att vi jobbar med platsens varumärke är att göra oss starkare på flera olika saker. Det handlar till exempel om förmågan att rekrytera kompetens som vill jobba i Mullsjö. Men också om att få fler att vilja flytta hit, vilja bo kvar eller flytta tillbaka. Att bygga bilden av platsen stärker också både vår besöksnäring och vårt näringsliv.

/Sofie Liljegren, kommunikationsstrateg

Kontakt

Senast uppdaterad:
27 mars 2024