Vi blir fler invånare

Illustration med olika personer mot blå bakgrund och texten Vi blir fler!

Under 2023 fick vi 45 nya invånare. Välkomna till oss i Mullsjö kommun!

Statistiska centralbyrån, SCB visar ny statistik över befolkningsutvecklingen för 2023. Vid årsskiftet hade kommunen 7577 invånare. Det är en ökning med totalt 45 personer det senaste året.

Mullsjö i siffror

Total befolkning i Mullsjö 31/12 var 7 577 invånare, en ökning med 45 personer sedan föregående år. Det bor 3766 kvinnor och 3811 män i kommunen. Under det gångna året föddes 93 barn.

Åldersfördelningen är blandad i kommunen. Vi har 914 barn yngre än 10 år och 82 personer som är äldre än 90 år.

  • Födelsenetto + 9 (93 födda, 84 döda)
  • Flyttningsnetto + 30 (436 inflyttade och 406 utflyttade)

Källa: Statistiska centralbyrån (SCB)
Folkmängd i riket, län och kommuner 31 december 2023 och befolkningsförändringar 2023 (scb.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
4 mars 2024