Tallkottens förskola flyttas till nya lokaler av säkerhetsskäl

Översiktsbild över Tallkottens förskola och utegård.

Av säkerhetsskäl kommer verksamheten vid Tallkottens förskola under våren flyttas till de lokaler som tidigare tillhört Björksäters skola.

Flytten görs eftersom vi har fått indikationer på att det kan finnas brister i inomhusmiljön som kan påverka barn och personal. Just nu vet vi inte exakt vad det handlar om eller hur stora bristerna är. Under vecka 7 kommer företaget Detectum göra en undersökning av fastigheten och därefter kommer vi få mer information om lokalernas skick.

Det har under flera år planerats för att bygga en ny förskola för att ersätta Tallkotten som är Mullsjös äldsta förskola. Marken och platsen där Tallkotten är placerad är en bra plats och en önskvärd placering av en framtida ny förskola. Därför har vi under en tid haft en plan att flytta Tallkottens verksamhet eftersom lokalerna är gamla och slitna. Planen har varit att flytten ska ske efter sommaren 2024. Nu när vi fått indikationer på att lokalernas skick är sämre än vi vetat tidigare har vi därför möjlighet att ta det säkra före det osäkra och genomföra flytten redan i vår.

Från den 2 april och framåt kommer Tallkottens förskola hålla till i Björksäters skolas tidigare lokaler. Rummen kommer innan dess anpassas och inredas så att de är redo att ta emot barnen med samma förutsättningar som vi har nu.

Vårt främsta fokus är att barnen ska känna sig trygga och påverkas så lite som möjligt av flytten. Barnen kommer fortsätta gå i samma grupper och ha samma personal. Det är bara lokalerna som ändras.

Vårdnadshavare till barn på Tallkottens förskola har bjudits in till ett möte där de kommer få mer information om flytten och planen får våren.

Senast uppdaterad:
6 februari 2024