Så eldar du rätt och säkert i vinter

En eld brinner i en braskamin. Under kaminen ligger ved. Till höger syns ett matbord med stolar.

Kylan är här och många eldar mer i sina eldstäder. Här får du tips på hur du eldar säkrare hemma.

Även om det är mysigt och värmer gott så ökar risken för bränder och skadliga utsläpp. Följ våra goda råd så eldar du säkert, effektivt och mer miljövänligt i vinter.

  • Använd rätt typ av ved med låg fuktighet, gärna torkad under minst ett år.
  • Korslägg veden, lägg den luftigt och tänd i toppen. Lägg på mer ved först när det glöder ordentligt.
  • Elda med god lufttillförsel, för att undvika att temperaturen i kaminen blir för hög.

Följ tillverkarens anvisningar hur mycket du får elda åt gången. Normalt för en kamin är 2-3 kg torr ved per timme och max 3-4 timmar åt gången. Undvik att överbelasta eldstaden och låt den svalna lika länge som du har eldat innan du börjar om.

Tänk på dina grannar

Luftföroreningar från vedeldning kan bidra till negativa hälsoeffekter och kan leda till problem i andningsvägarna och hjärt-kärlsystemet. Därför bör du alltid ta hänsyn till dina grannar, och dig själv, när du eldar. Kolla vindriktningen och vindstyrkan, så att röken inte stör dina grannar. En bra regel är att aldrig elda när luften är stillastående.

Säkerheten först

Ta reda på vad som gäller för just din eldstad, hur mycket du får och kan elda och se till att den kontrolleras som den ska.

Vid soteld eller brand, ring 112!

  • Myseldar du några gånger i din kamin under vintern så ska din eldstad sotas var tredje år.
  • Du som eldar mer än en kubik i din eldstad, ca 500 kg per år, behöver ha den sotad varje år.
  • Eldar du fyra timmar om dagen innebär det att en kubikmeter björkved skulle räcka ungefär i en och en halv månad.
  • Eldar du mer än tidigare bör du kontakta sotaren. I Mullsjö kommun är det Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB som sotar och brandskyddskontrollerar.
  • En gammal eldstad som inte har varit i bruk på länge måste kontrolleras innan användning.
  • Innan en ny eldstad installeras ska du göra en bygganmälan hos kommunen och du måste utföra en besiktning samt få ett slutbesked innan du får börja använda den.
  • Om du är nyinflyttad i ett hus med befintlig eldstad, kolla upp om du får elda i den samt lär dig hur den fungerar.

Varje år inträffar flera bostadsbränder på grund av att aska inte hanterats på rätt sätt. För att undvika en brand behöver askan och sotrester läggas i ett kärl, som en plåthink eller burk som inte kan börja brinna. Kärlet måste ha ett lock som är helt tätt och kärlet ska ställas på ett underlag som tål hög värme (sten, asfalt, grus eller liknande).

Senast uppdaterad:
8 januari 2024