Medborgarlöfte 2024

Medborgarlöften undertecknas

Polisen, Boel Dahleman, Biträdande Lokalområdespolischef, Lokalpolisområde Södra Vätterbygden och Mullsjö kommun Henrik Jansson, kommunstyrelsens vice ordförande

Tillsammans med Polisen har vi kommit överens om nya medborgarlöften för 2024.

Medborgarlöftet är ett avtal mellan Polisen och Mullsjö kommun där vi tillsammans, utifrån en gemensam lägesbild, skall arbeta för att förebygga brott och öka tryggheten för kommunens invånare.

Underlag för medborgarlöftet

De olika underlagen som har använts är; statistik på anmälda brott i Mullsjö kommun från 2021–2023, rapport från polisens underrättelsetjänst, utförda medborgar- och medarbetardialoger samt Polisens trygghetsundersökning från 2023.

Mullsjö kommuns ”Handlingsprogram för trygghet och säkerhet 2023–2026” innehåller ett flertal delprogram, även dessa har använts i framtagningen av dokumentet.

Fokusområden för 2024

Utifrån den gemensamma lägesbilden Polisen och Mullsjö kommun tillsammans kommit fram till att särskild uppmärksamhet ska riktas mot tre fokusområden och sju prioriterade brottskategorier under 2024:

  • Normbrytande barn och ungdomar
  • Säkerhet och trygghet i centrum
  • Brottsförebyggande samverkan

Brottskategorier

  • Skadegörelsebrott
  • Narkotikabrott
  • Tillgreppsbrott
  • Våldsbrott i nära relation
  • Bedrägeribrott
  • Stöld genom inbrott
  • Trafikbrott

Effekter

Genom en kontinuerlig dialog och en tät samverkan under året kommer vi att enskilt och tillsammans i olika aktiviteter kunna jobba med flexibla och effektiva insatser. Sammantaget kommer detta att minska brottsligheten och öka tryggheten i Mullsjö kommun.

Läs medborgarlöftet i sin helhet:

Medborgarlöfte Mullsjö kommun 2024 (pdf) , 153.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
12 december 2023