Nu har Sandhems förskola öppnat

Collage med Sandhems förskola, interiör och exteriör

Nu står nya modulförskolan på plats för alla barn i Sandhem. Lokalerna ska inspirera till samspel, lärande, utforskande och lek.

Mullsjö förskolor arbetar utifrån devisen ”En förskola där alla röster hörs: forskare, staten, rektorer, pedagoger och barn.” Målet är att skapa en förskola med en demokratisk miljö som är tillåtande, variationsrik och tillgänglig där barnen ges möjlighet att förundras och lära.

/Malin Molid Svenningsson, rektor

Sandhems förskola ligger där Sandhems skolan tidigare hade sin skolgård. Med två plan och tre hemvister får cirka 60 barn plats i rymliga och verksamhetsanpassade rum. På nedre plan har de yngsta barnen på förskolan sina hemvister och på det övre planet håller de äldre barnen till. På det övre planet finns även en avdelning med fritidshemsverksamhet, före och efter skoltid.

Miljöer som ska inspirera till utveckling, lärande och lek

Förskolans lärmiljöer inomhus är tillgängliga för alla barn och inspirerar till samspel och gemensamt utforskande. Barnen erbjuds mötesplatser med varierande aktiviteter i olika sammanhang.

Utemiljön är fortfarande under uppbyggnad. Inom kort finns två avskilda gårdar som är anpassade utifrån de yngre och äldre barnen, de äldre barnen delar gård med fritidshemmet under eftermiddagstid. I närmiljön finns också flera skogspartier och närbelägna utflyktsmål. Dessutom har förskolan möjlighet att nyttja Rödluvans gård.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 november 2023