Kommunfullmäktiges sammanträde, 21 november

Kommunfullmäktiges beslutsklubba

Lyssna på mötet via vår webbsändning, mötet börjar klockan 18:30 på tisdag, 21 november.

Du kan också ta del av sändningen i efterhand via sidan Webbsändning från kommunfullmäktige.

Mötet är öppet för allmänheten. Sammanträdet hålls i Kommunfullmäktigesalen, Järnvägsgatan 27, i Mullsjö.

Några av kvällens ärenden:

  • Avfallstaxa 2024, June Avfall och Miljö AB
  • Information om Mullsjö Energi och Miljö AB:s
    organisatoriska förutsättningar
  • Medborgarförslag om Sandhems skola
  • Antagande, detaljplan för del av Havstenshult 1:1
    med flera, Mullsjö

Hela ärendelistan hittar du på sidan Möten, kallelser och protokoll

Välkommen att lyssna!

Kontakt

Senast uppdaterad:
20 november 2023