Detta tar vi med oss i översiktsplaneringen

Översiktsbild över västra Mullsjö

Foto: Joakim Löwing

I våras kunde du som bor i kommunen svara på en enkät för att bidra till vår kommande översiktsplan. 106 personer tog chansen att tycka till. Nu är svaren sammanställda och vi kan se några tydliga trender över hur man vill att kommunens miljöer ska utvecklas. Resultatet kommer användas i det fortsatta arbetet med planen.

En översiktsplan är en vägledande plan som visar hur vi ska använda vår mark på lång sikt. Översiktsplanen är inte bindande men ger en vägvisning och ett stöd när beslut om kommunens utveckling ska fattas.

Några av de förslag och synpunkter vi tar med oss i vårt fortsatta arbete:

Mötesplatser

  • De mötesplatser som uppskattas mest är våra sjöar och badplatser. Den främsta anledningen till det är att många tycker att de är vackra och bjuder på härlig natur. Många anger också att det beror på att de finns nära och är tillgängliga.
  • På andra plats över vilka mötesplatser som är viktigast kommer lekplatser och parker. Lekplatserna uppskattas främst eftersom de bidrar till ett naturligt sätt för barnfamiljer att träffas på och för att de är miljöer anpassade för barn. Parkerna uppskattas eftersom de är välskötta och natursköna samt eftersom de bjuder in till möten med andra människor.
  • De mötesplatser som flest tycker behöver utvecklas är Mullsjö centrum, torget och kommunens lekplatser. Förslag på utveckling är mer grönska, fler aktiviteter och upprustning för att skapa en mer modern känsla.
  • Exempel på funktioner som många saknar i Mullsjö är större lekplatser med ett varierat utbud, hundrastgård, aktivitetspark för ungdomar och restauranger eller pubar.

Natur

  • Den naturområden som flest anger att de besöker är MSOK, Ryfors/gammelskogen, Mullsjön, Stråken och Trollsjön.
  • De vanligaste svaren på hur man vill att våra naturområden ska utvecklas är bättre information, fler aktiviteter och bättre tillgänglighet.
  • Många vill också se fler lekplatser, badplatser och grillplatser i våra naturområden.

Kultur

  • 85 % tycker att kultur och kulturvärden är viktigt eller mycket viktigt.
  • De kulturaktiviteter som flest tycker att kommunen bör satsa på i framtiden är musik på allmänna platser, kulturhus, scen samt konst och utsmyckning av allmänna platser.
  • Andra svar som förekommer är bland annat att göra Ryforsområdet mer tillgängligt och utveckla Kulturskolan.

Fler sätt att bidra till vår nya översiktsplan

Under våren 2024 kommer ett första förslag till ny översiktsplan presenteras. Detta brukar kallas för ett samrådsförslag. Förslaget blir tillgängligt för alla invånare att titta på och tycka till om. Du kommer få möjlighet att lämna dina tankar och synpunkter både digitalt i en webbtjänst och även vid möten som kommer hållas på flera platser i kommunen. Det som tas upp under samråden tas sedan med i arbetet när den slutgiltiga översiktsplanen tas fram.

Senast uppdaterad:
14 november 2023