Psykiatriveckan 2023

Illustration av människa i ett mönster av olika färger och trådar, Lotta Bynert

Illustration av Lotta Bynert

Under länets Psykiatrivecka, 13-17 november, kan du lyssna på föreläsningar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd.

Alla kan drabbas av psykisk ohälsa, och det finns mycket som du själv kan göra för att må bättre. Vid svårare tillstånd kan det behövas insatser av specialistpsykiatrin.

Välkommen att ta del av Psykiatriveckans föreläsningar som handlar om psykisk ohälsa och psykiatriska tillstånd. Temat för årets Psykiatrivecka är Prio på psykisk hälsa.

  • Föreläsningarna är öppna för alla – allmänheten, patienter, närstående och medarbetare i hälso- och sjukvård.
  • Både personer från hälso- och sjukvården och personer med egen erfarenhet av psykisk ohälsa medverkar i föreläsningarna.

Se Psykiatriveckan live och i efterhand

Du som vill ta del av föreläsningarna använder din dator, mobiltelefon eller suftplatta. Du behöver ingen särskild inloggning för att titta på föreläsningarna. Du behöver inte heller anmäla dig i förväg.

Ta del av hela Psykiatriveckans program på:

Senast uppdaterad:
7 november 2023