Välkommen till medborgardialog

Collage med par som håller hand och vy över Sandhem och Mullsjö

Har du idéer eller synpunkter på hur vi ska arbeta för att minska lokala problem, brottslighet och öka tryggheten i vår kommun? Kom på medborgardialog!

Inför ett nytt medborgarlöfte mellan Polisen, Mullsjö kommun och dig som medborgare bjuder vi in till medborgardialog. Du får möjlighet att berätta vad du tycker är viktigt för att Mullsjö kommun ska vara en trygg plats att bo, leva och verka i.

Välkommen på drop-in 1 och 9 november

Polis, säkerhets- och beredskapssamordnare och kommunens politiker är på plats för att lyssna på dig.

  • Kommunfullmäktigesalen i kommunhuset på Järnvägsgatan 27.
    Drop-in: onsdag 1 november klockan 17:30-18:30.
  • Träffpunkten i Sandhem, Stråkenvägen 3.
    Drop-in: torsdag 9 november klockan 17:30-18:30.

Genom att du skickar in en intresseanmälan kan vi se ungefär hur många som kommer och ifall vi behöver en större lokal.

Bakgrund till medborgarlöftet

Polisens uppdrag är tydligt: ”Närmare medborgarna, mer tillgängliga och tillsammans leder vi det brottsbekämpande arbetet för trygghet, rättssäkerhet och demokrati.”

Mullsjö kommun och Polisen har en lång tradition av samarbete och ett avtal för samverkan.

Kommunens brottsförebyggande arbete berör bland annat barn och unga, fysiska trygghetsåtgärder, fastighetsägares åtgärder och arbete på individnivå.

Från 1:a juli 2023 så är det lag att kommunerna ska arbeta brottsförebyggande.

Kommunerna ska bland annat:

  • ta fram en lägesbild över brottsligheten inom kommunens geografiska område.
  • besluta om åtgärdsplan för att förebygga brott, baserat på lägesbild och orsaksanalys.
  • ansvara för den lokala samordningen av det brottsförebyggande arbetet.
  • arbeta för att etablera samverkan med andra relevanta aktörer.

Medborgarlöftet mellan polis och kommun är en del i det brottsförebyggande arbetet som faktiskt täcker in samtliga punkter. Du som medborgare kan bidra jättemycket till den aktuella lägesbilden över brottsligheten i kommunen. Vi vill gärna ta del av din bild, så vi hoppas på att ses på något av tillfällena!

/Christoffer Keri, säkerhets- och beredskapssamordnare

Kontakt

Senast uppdaterad:
19 oktober 2023