Nu byter vi till energisnål belysning

Närbild på gatubelysning utmed Järnvägsgatan i Mullsjö

I Mullsjö kommuns gatubelysning byts nu 2000 glödlampor ut mot LED-lampor.

Hösten 2022 sökte Mullsjö kommun statligt stöd för energibesparande LED-belysning och fick därefter ett bidrag på 4,6 miljoner kronor.

Nu pågår ett arbete med att byta ut gamla glödlampor mot LED i armaturerna. Först ut är Sandhem, därefter fortsätter arbetet i Mullsjö.

Energibesparing och hållbarhet

Med bytet av glödlampor till LED-belysning kommer flera fördelar:

  • Underlättar underhåll av gatubelysningen.
  • Bättre ljuskvalitét på allmänna platser.
  • Vi energieffektiviserar för en mer hållbar framtid. LED-lamporna drar mindre energi än dagens gatubelysning. Energikonsumtionen för en lyktstolpe sjunker med cirka 70 procent när den gamla lampan byts ut mot LED.

Tryggare och säkrare trafikmiljö

LED-lampornas ljuskvalitét är bättre än de gamla lamporna, vilket också kan fungera trygghetsskapande på allmänna platser och bidra till ökad trafiksäkerhet. Färgåtergivningen upplevs mycket skarpare jämfört med det gula sken som glödlamporna ger.

Nattsänkning minskar elförbrukningen ytterligare

På vägar som inte är så högt trafikerade är behovet av full belysning mindre under sena kvällar och nätter. Via LED går det att ljusreglera genom att dämpa belysningen, genom en så kallad nattsänkning. Belysningen går då ner i styrka under vissa timmar under natten, vilket samtidigt sparar energi.

Arbetet med ny gatubelysning beräknas vara klart under december 2023.

Kontakt

Senast uppdaterad:
26 september 2023