Samverkan med Jönköping kan bli aktuellt för MEMAB

Bild på MEMABs kontor, ett tvåvåningshus i rött tegel med skyltarna "Mullsjö bostäder AB" och "Mullsjö energi och miljö AB"

Styrelsen för Mullsjö Energi & Miljö AB, MEMAB, kommer att titta på samverkan med Jönköpings kommun och Jönköpings Energi kring MEMAB:s verksamhet.

Under senaste styrelsemötet beslutades att man ska börja titta på förutsättningar och möjligheter för att kunna samarbeta med Jönköpings Energi och Jönköping kommun för den service som handlar om fjärrvärme, vatten och avlopp.

De senaste åren har varit turbulenta för bolaget och därför tittar styrelsen nu på hur man kan hitta en stabil och långsiktig lösning för verksamheten.

– Genom en samverkan möts både ökade tekniska och miljömässiga krav på verksamheten som att dygnet runt säkerställa att våra invånare får rent vatten och värme. Att förbättra möjligheterna för långsiktighet och trygghet är viktigt, och här kan Jönköpings Energi och Jönköpings kommun vara en nyckel, säger Per Högberg (KD), ordförande för MEMAB:s styrelse.

Samtalen mellan aktörerna i Mullsjö och Jönköping påbörjas nu. Förhoppningen är att komma fram till ett underlag som kan leda till ett framtida samarbete.

– Nu påbörjas det gemensamma arbetet med att beskriva verksamheten inom MEMAB så att det är möjligt att sätta ett pris på de olika insatserna, berättar Per.

Arbetet som görs kommer att vara värdefullt även om det inte mynnar ut i ett samarbete med just Jönköpings Energi och Jönköpings kommun.

- Med det arbetet som grund kan vi senare bedöma om vi skall gå vidare med en bredare offentlig upphandling eller gå vidare med ett samarbetsavtal med Jönköpings Energi och Jönköpings kommun, avslutar Per.

Senast uppdaterad:
13 september 2023