Bästa platsen att åldras på

Collage med kaffekopp, spel, träningsredskap och äldre par som håller hand

Projektet ”Bästa platsen” har inspirerat Parkträffens personal till att skapa nya aktiviteter för seniorer, där samhörighet, gemenskap och meningsfullhet är målet.

Äldre personer i länet blir fler, lever längre och är friskare högre upp i åldrarna. I länet pågår många bra saker som alla bidrar till att skapa ett äldrevänligt samhälle. Bästa platsen att åldras på är ett projekt som uppmärksammar och sprider allt gott som görs i länet för seniorer.

Det är Region Jönköpings län och länets kommuner som samverkat utifrån olika områden. Målet: att skapa bästa möjliga förutsättningar för ett gott liv för äldre människor i vårt län.

Personalen på Parkträffen i Mullsjö har deltagit i projektet där de fokuserat på att utveckla sin verksamhet utifrån de äldres nya behov och förutsättningar. Dessutom har personalen fått delta i nätverk, seminarier och olika typer av erfarenhetsutbyte.

Parkträffen - en mötesplats för alla seniorer

Parkträffen har under alla tider varit en fungerande mötesplats för alla seniorer i Mullsjö kommun. Enligt statistik hade Parkträffen fler än 9000 besök per år, men under covid ständes allt ner. Projektet Bästa platsen blev därför en nystart där personalen har inspirerats till att tänka nytt.

Vi ställde oss frågan: hur når vi ut till alla seniorer med information om allt som händer hos oss? Vi har också haft dialog med föreningar om förslag på nya aktiviteter och en "tyck-till-brevlåda" där alla fått lägga sina önskemål.

/Magdalena Andersson, enhetschef för Parkträffen

Skapat nya aktiviteter och vägar att nå ut för att locka nya deltagare

- Till detta har vi också fått skapa nya sätt att kommunicera, säger Magdalena. Vi har skapat konto i sociala medier, trycksaker med qr-koder, webbsida, visitkort, lagt upp aktiviteter via evenemangskalender på webben, programblad, knackat dörr och haft informationsträffar. Vi kan se att efter dessa insatser så har vi fått ett nytt engagemang och ett ökat deltagande.

Rosemary, i squaredanskjol på bild nedan, är frivilligarbetare och engagerad i att skapa aktiviteter som är intressanta för seniorer. Hon berättar att boule just nu är den aktivitet som är en av den mest uppskattade aktiviteterna.

- Våra frivilligarbetare är så värdefulla för oss! Vi ordnade precis en fest för att uppmärksamma alla frivilliga och skapa gemenskap i gruppen, vilka också drar folk till oss.

Utveckling pågår

- Vi vill fortsätta skapa den Bästa Mötesplatsen för seniorer. Få fler deltagare men också frivilliga som hjälper oss i aktiviteterna. Besöksantalet har ökat från förgående år, men det är en bra bit kvar till hur det var innan pandemin. Alla seniorer är välkomna till Parkträffen, oavsett var man bor i kommunen, säger Magdalena avslutningsvis.

Rosemary, frivilligarbetare och Alexandra, Ulrika och Carina från Parkträffen.

Rosemary, frivilligarbetare och Alexandra, Ulrika och Carina från Parkträffen presenterar med humor projektet Bästa platsen.

Mer information

På sidan Parkträffen kan du ta del av alla aktiviteter som pågår varje vecka.

Projektet "Bästa platsen att leva på" -Utveckling i Jönköpings län (rjl.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:
12 september 2023