Vad tycker du om din kommun?

Illustration med personer som tittar på varandra och texten, är du utvald?

Är du utvald för att svara på medborgarenkäten? Dina tankar är viktiga för oss!

Nu skickar Statistiska centralbyrån (SCB) ut en enkät för medborgarundersökning till slumpmässigt utvalda att svara på. Medborgar­undersökningen är ett av sätten att ta reda på vad du som medborgare tycker om våra kommunala verksamheter.

Din medverkan är viktig

För att kunna utveckla den kommunala servicen är det viktigt att veta hur du upplever Mullsjö kommun som en plats att leva, bo och verka på.

Det är din uppfattning som vi är intresserade av, du behöver inte ha egna erfarenheter av kommunens verksamheter för att kunna svara.

Så går det till

  • Du som är utvald att svara får ett brev med inloggningsuppgifter skickat till dig. Breven skickas ut mellan 24 augusti och 1 september.
  • Om du inte har svarat på webbenkäten får du en pappersenkät skickad till dig med post 3-4 veckor efter att webbenkäten skickats ut.
  • Sista dagen att skicka in enkäten med post är 3 november.
  • Sista dagen att besvara webbenkäten är 7 november.

Undersökningen genomförs av SCB på uppdrag av Sveriges kommuner. I år deltar 162 kommuner och totalt kommer 211 977 personer ingå i urvalet.


Senast uppdaterad:
24 augusti 2023