Höga vattenflöden - så kan du skydda din fastighet

Sko plaskar i vattenpöl

I veckan förväntas det komma stora regnmängder och SMHI har utfärdat en gul varning för höga vattenflöden under tisdag och onsdag 8-9 augusti.

Varningen innebär höga strömhastigheter i vattendrag och risk för översvämning av känsliga områden.

Mullsjö kommun bevakar läget och informerar löpande om aktuella händelser. Håll dig uppdaterad genom att läsa information på vår webbplats och sociala medier.

Texten är uppdaterad 2023-08-09 kl 13.00 enligt den senaste prognosen.

Som fastighetsägare ansvarar du för att skydda din bostad vid översvämningar. Det innebär att du ska genomföra åtgärder för att minska risken för översvämningar och för att skydda din egendom om en översvämning skulle inträffa.

Det finns några saker du kan göra för att skydda din bostad mot översvämning. Om du ändå drabbas får du här några goda råd.

Innan du drabbas av översvämning kan du göra följande:

 • Se över försäkringen Ta reda på vad som gäller för din hemförsäkring. Dokumentera skador och spara kvitton.
 • Se över dräneringssystemet Kontrollera att din fastighet har ett fungerande dräneringssystem som leder bort regnvatten från huset. Se även till att det inte finns några hinder som kan blockera vattenflödet runt fastigheten.
 • Skaffa pumpar Hyr eller köp pumpar i god tid innan översvämningen kommer. Träna på att hantera dem i förväg.
 • Planera för barriärer Tänk i förväg ut det bästa läget för en tillfällig barriär som skyddar det du tycker är viktigast. Lägg inte barriären där den kan förorsaka skred.
 • Följ väderleksrapporten Ha koll på väderprognoserna för att kunna ta del av SMHI:s varningar för höga flöden eller kraftigt och ihållande regn.
 • Ha koll på vattennivån Det är viktigt att du vet hur vattennivåerna är under normala förhållanden så att du kan se när vattnet börjar stiga.
 • Skaffa information Ta reda på om just ditt område har varit översvämmat tidigare och vilka konsekvenser det blev då. Tidigare erfarenheter kan vara till hjälp för din egen beredskap.

Om du drabbas av översvämning ska du tänka på följande:

 • Flytta undan saker Flytta värdefulla ägodelar till säkra platser. Flytta även bilar, utemöbler och annat som kan följa med vattnet och orsaka stopp någon annanstans. Förvara inget känsligt direkt på källargolvet.
 • Proppa igen toalett och avlopp Förhindra avloppsvatten att tränga in i huset genom att proppa igen toaletter och avlopp med träpropp eller expanderpropp med gummitätning.
 • Bryt elen Stäng av elektriciteten och eventuella gasledningar om det finns risk för att de kommer i kontakt med vattnet. Se dock till att eventuella länspumpar kan fungera.

Ansvaret för att skydda Mullsjö kommun mot översvämningar ligger både på kommunen, räddningstjänsten och på enskilda fastighetsägare. Tänk på att räddningstjänstens resurser främst prioriterar samhällsviktiga verksamheter.

Kommunen har det övergripande ansvaret att hantera skyfall och översvämningar inom kommungränsen. Det övergripande ansvaret innebär att kommunen ska:

 • arbeta med förebyggande åtgärder
 • planera för att minimera risken för översvämning i ny exploatering
 • se till att ha varningssystem på plats
 • samordna insatser vid händelser
 • informera de boende.

Som fastighetsägare har du ansvaret att skydda din egen bostad vid översvämningar. Det innebär att du ska genomföra åtgärder för att minska risken för översvämningar och för att skydda din egendom om en översvämning skulle inträffa.

Senast uppdaterad:
9 augusti 2023