Vattenläcka längs med Falköpingsvägen

Bild

Vattenläckan längs med Falköpingsvägen är nu åtgärdad.

Uppdatering 11 juli kl 15:30
Läckan är åtgärdad och vattnet är igång igen. Vägen där vi grävt kommer åtgärdas under veckan. När vattnet kommer tillbaka, kan det vara färgat och grumligt. Färg och partiklar är inte farliga för hälsan, men det bästa är att spola vatten tills vattnet blir ofärgat och utan grumlingar. Ibland får man spola länge och ibland kan missfärgat vatten komma tillbaka efter ett tag. Då får man spola igen.

____________________________________________

Uppdatering 10 juli kl 20:55
Tekniker har hittat felet, men det tar fortfarande tid att åtgärda vattenläckan. Det finns risk att vattnet kan behöva stängas av medan arbetet pågår. Abonnenter som är berörda i området längs med Falköpingsvägen kan hämta vatten vid brandpost intill Nykyrka kyrka, vid parkeringen. Arbete pågår under kvällen och fortsätter på morgonen tisdagen den 11 juli.

Sidan uppdateras när vi har ny information.

____________________________________________

10 juli kl 10:45

Mullsjö Energi & Miljö AB arbetar just nu med att laga läckan.

 

Sidan uppdateras när vi har ny information.

Senast uppdaterad:
11 juli 2023