Resultat av undersökningar på Sandhems förskola och skola

Förskolan Rödluvan i Sandhem

Under våren har två olika undersökningar gjorts kopplat till lokalerna på Sandhems förskola och skola. Dels en mer omfattande undersökning av fastigheten och även en hälsoundersökning av personalen som arbetat i förskolans lokaler.

Fastighetsundersökning och provtagning

Företaget Detectum har undersökt lokalerna mer grundligt och tagit flera prover. Vi väntar fortfarande på några av provsvaren men har fått en rapport som visar stora delar av byggnadernas skick.

Rapporten kommer kompletteras med fler provsvar som kommer först till hösten. Men de svar vi har nu är tillräckligt tydliga för att vi ska kunna se både att det var rätt beslut att utrymma lokalerna och anpassa verksamheten och även att byggnaderna är i så dåligt skick att en renovering inte är ekonomiskt försvarbar.

Bland annat visar undersökningen att:

  • Det finns fukt- och rötskador på flera platser som är oberoende av varandra
  • Vissa delar av takets konstruktion har tappat bärigheten
  • Vid kraftigt regn kommer vatten in på flera platser i byggnaden, både genom tak och grund.
  • Det saknas luftspalt mellan isolering och råspont vilket gör att fukt inte kan ventileras bort.
  • Emissioner från plastmattorna är analyserade med så kallade VOC-analyser. Vid de provtagningar som gjorts visar flera svar på ”avvikande” och ”lätt avvikande” värden. Proverna graderas på en femgradig skala där ”avvikande” är nivå fyra av fem.

Den samlade bedömningen från Detectum är att ”det krävs omfattande åtgärder för att kunna skapa en acceptabel vistelsemiljö för verksamheterna”. Att renovera byggnaderna skulle vara en otroligt omfattande och kostsam process då stora delar av konstruktionen skulle behöva bytas ut.

Hälsoundersökningar

Vår företagshälsovård Feelgood har undersökt personalen som arbetat i lokalerna och lämnat ett sammanfattat utlåtande kring hur deras hälsotillstånd påverkats av miljön. Deras bedömning är att de flesta som arbetat i lokalerna har fått symptom som är kopplade till miljön i lokalerna. Det finns ett tydligt tidssamband där man ser att symptomen försvinner eller blir bättre när man är borta från lokalerna vid ledigheter eller utevistelse.

Rekommendationen från Feelgood är att den verksamhet som är kvar i lokalerna fortsätter vistas utomhus så mycket som möjligt i väntan på att modulerna blir klara.

Senast uppdaterad:
3 juli 2023