Särskolan byter namn till anpassad skola

Barn skriver vid skrivbord

Den 2 juli gäller nya bestämmelser i skollagen som syftar till stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning.

Det innebär bland annat att grundsärskolan byter namn till anpassad grundskola, gymnasiesärskola blir anpassad gymnasieskola och särvux (särskild utbildning för vuxna) byter namn till anpassad utbildning för vuxna.

Ambitionen är att de nya namnen ska vara mer välkomnande och mindre stigmatiserande.

Förändringen startades av två elever i Heby kommun som på var sitt håll arbetat för ett namnbyte efter egna erfarenheter från att ha gått i särskola.

Fler begrepp byter namn

Utöver namnändringarna innebär den nya lagen att uttrycket utvecklingsstörning ersätts med intellektuell funktionsnedsättning, att benämningen träningsskola tas bort samt att ”elevens val” tas bort i den anpassade grundskolan. Denna tid fördelas i stället på andra ämnen och ämnesområden.

I samband med vid höstterminen 2023 startar en anpassad grundskola i Mullsjö kommun.

Du kan läsa mer om Riksdagens beslut: Elevhälsa och stärkt utbildning för elever med intellektuell funktionsnedsättning | Sveriges riksdag (riksdagen.se) Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:
21 juni 2023