Badplatsen vid Gruveredsbadet (Tomas brygga) öppen igen

Karta över mullsjön med badet utmärkt.

Badplatsen vid Gruveredsbadet (Tomas brygga) är öppen igen.

Uppdatering 2023-06-19:

De nya vattenproverna visar en fortsatt bra kvalitet och badplatsen är öppen för bad igen. Avspärrningarna vid badplatsen tas bort under måndagen den 19 juni.

 

Uppdatering 2023-06-13:

Den trasiga ledningen är åtgärdad och nya vattenprover har tagits. Resultatet väntas komma i slutet av veckan. Badplatsen är stängd till dess.

De prover som togs den 8 juni visade en god vattenkvalitet, men för att vara säkra på att vattnet är bra att bada i inväntas även de nya provsvaren innan badplatsen kan öppna igen.

___________________________________

2023-06-08:

Provtagning pågår för att ta reda på vad det är som läckt ut och vilka åtgärder som behöver göras. Badplatsen är avstängd tills provsvaren kommit och problemet är åtgärdat.

Övriga badplatser runt Mullsjön berörs inte av avstängningen.

Senast uppdaterad:
19 juni 2023