Badplatsen vid Gruveredsbadet (Tomas brygga) avstängd

Karta över mullsjön med badet utmärkt.

Badplatsen vid Gruveredsbadet (Tomas brygga) är avstängd på grund av läckage från en trasig ledning. Problemet upptäcktes på eftermiddagen onsdagen den 7 juni och badplatsen stängdes då av.

Uppdatering 2023-06-13:

Den trasiga ledningen är åtgärdad och nya vattenprover har tagits. Resultatet väntas komma i slutet av veckan. Badplatsen är stängd till dess.

De prover som togs den 8 juni visade en god vattenkvalitet, men för att vara säkra på att vattnet är bra att bada i inväntas även de nya provsvaren innan badplatsen kan öppna igen.

___________________________________

Provtagning pågår för att ta reda på vad det är som läckt ut och vilka åtgärder som behöver göras. Badplatsen är avstängd tills provsvaren kommit och problemet är åtgärdat.

Övriga badplatser runt Mullsjön berörs inte av avstängningen.

Senast uppdaterad:
13 juni 2023