Bussturen mjuka linjen upphör från 1 januari 2025

Hållplatsskylt för Mjuka linjen, kollektivtrafik.

Bussturen mjuka linjen kommer upphöra efter 1 januari 2025, då det nuvarande avtalet går ut. Det beslutades under kommunstyrelsens sammanträde den 7 juni.

Mjuka linjen startades på 90-talet då kommunerna hade ansvar för färdtjänstresor och var mer delaktiga i ordinarie kollektivtrafik. Sedan dess har förutsättningarna ändrats och sedan 2012 ligger ansvaret för både färdtjänst och kollektivtrafik helt på Region Jönköpings län. Ingen annan kommun i länet har någon service som motsvarar mjuka linjen.

Reseunderlaget för linjen är litet och det är främst äldre som nyttjar servicen. En undersökning har visat att ungefär hälften av de som nyttjar linjen har möjlighet att använda färdtjänstresor istället. Övriga har möjlighet att köpa seniorkort för ordinarie kollektivtrafik.

Kostnaden har ökat de senaste åren och beräknas bli dyrare om en ny upphandling görs. Därför görs bedömningen att resurserna kan nyttjas bättre till andra ändamål.

Mjuka linjen trafikeras fram till 1 januari 2025. Till dess kan du nyttja turen som vanligt. Efter det behöver du hitta ett annat sätt att resa.

Kontakt

Senast uppdaterad:
8 juni 2023