Elda med hänsyn till grannarna

En eld brinner i en braskamin. Under kaminen ligger ved. Till höger syns ett matbord med stolar.

Kallare väder och många kommer troligen att elda i sina kaminer för att minska på elräkningarna.

Det är viktigt att elda på rätt sätt så att du inte riskerar störa dina grannar.

Eget ansvar

Den som eldar med ved eller andra bränslen har själv ansvar för att minska utsläppet av luftföroreningar och andra störningar för omgivningen. Det framgår av reglerna i miljöbalken.

Ökad brandrisk

Räddningstjänsten har uppmanat till försiktighet med eldning i kaminer och kakelugnar i vinter. De flesta kaminer är inte dimensionerade för att användas i syfte att värma upp en hel bostad. Om det eldas i för stor omfattning riskerar det att leda till fler bränder.

- Vi uppmanar alla att se över sin eldstad, kontrollera att den har genomgått brandskyddskontroll, är sotad och godkänd för bruk, säger sotningssamordnare Maria Boqvist på Räddningstjänsten.

Så eldar du rätt

  • Elda alltid med torr ved.
  • Elda med rätt lufttillförsel. När elden tänds behövs rikligt med luft och då kan du ha luckan lite öppen. När elden tagit sig, stäng luckan men se till så att lufttillförseln fortfarande är god. När elden har kommit igång kan du sänka lufttillförseln lite, men pyrelda inte.
  • Det är inte tillåtet att elda med hushållsavfall, mjölkkartonger, plast, målat eller impregnerat virke, spånskivor eller liknande
  • Följ alltid eldningsinstruktionerna för din eldstad. Använder du för mycket ved och eldar under för lång tid finns risken att det blir alldeles för varmt i rökkanalen och det kan orsaka brand.
  • Elda max tre kilo ved per timme, annars riskerar du överhettning och låt kaminen svalna lika länge som du eldat i den.
  • Förvara askan i ett icke brännbart kärl med tättslutande lock.
  • Eldar du mer denna vinter än tidigare år kan det medföra att du behöver tätare sotning. Eldar du mer än en kubikmeter så ska sotning göras varje år. Anmäl förändring till Skorsten & Vent Clas Abrahamsson AB.

Du hittar mer information på sidan:

Senast uppdaterad:
8 december 2022