Vill du vara klassenior i skolan?

Barn skriver och ritar tillsammans i ett klassrum

Som klassenior stöttar du elever i klassrummet, under rasten eller i matsalen. Du kan också vara ett stöd under läxhjälp eller på fritids.

Tillsammans med verksamheten kommer du som klassenior överens om ett uppdrag utifrån verksamhetens behov och din tillgänglighet, erfarenhet och förmåga.

Din medverkan är helt frivillig och utan någon ekonomisk ersättning. Du blir bjuden på lunch och kaffe när du är på skolan.

Vill du vara klassenior?

Läs mer och gör en intresseanmälan via sidan:

Senast uppdaterad:
26 oktober 2022