Linda ny ordförande för kommunfullmäktige

Mötesordförande Ingemar Eriksson lämnar över klubban till Linda Danielsson

Mötesordförande Ingemar Eriksson lämnar över klubban till Linda Danielsson

Linda Danielsson (S) valdes till ny ordförande för kommunfullmäktige i Mullsjö kommun. Hon efterträder Katarina Karlsson (S) som avgick vid förra sammanträdet.

Övriga ledamöter i presidiet blev Ingemar Eriksson (M) som valdes till vice ordförande och Karl Henrysson (KD) som valdes till andre vice ordförande. Mötet var det första i den nya mandatperioden för Mullsjös nya kommunfullmäktige. Förutom valen beslutade mötet också om en reviderad styrmodell, ny vision och stragegiska målområden och en strategisk plan med budget för 2023.

Senast uppdaterad:
19 oktober 2022