Våga fråga!

Två personer med ryggsäckar går på grusväg

Lär dig mer om hur du kan agera om någon verkar må dåligt och har självmordstankar.

Vi arbetar med suicidprevention

Suicid är ett folkhälsoproblem som förutom förlust av människoliv leder till omfattande
psykiskt lidande och försämrad hälsa hos anhöriga och andra berörda. Det går att förebygga och
förhindra. Genom olika insatser bidrar arbetet till att minska risken att människor tar sitt liv.

Mullsjö kommun har påbörjat sitt suicidpreventiva arbete genom att ta fram ett delprogram med syfte att öka medvetenheten om risk- och bakgrundsfaktorer.

Föreläsning 18 oktober för ökad förståelse

Ett exempel på en riskfaktor är psykisk ohälsa och socialtjänsten erbjuder därför en öppen föreläsning den 18 oktober. Föreläsningen ska bidra till en större förståelse och mer kunskap kring den psykiska ohälsan och ett viktigt budskap i detta är att som omgivning våga ställa frågor och prata om det svåra.

Läs mer om föreläsningen: Må bra! En föreläsning om psykisk hälsa och ohälsa

Planerad internutbildning

Framöver kommer alla medarbetare i kommunens verksamheter erbjudas en utbildning för att bli medvetna och stärkta i arbetet med suicidprevention. Det är även viktigt att vi alla i samhället vågar fråga om självmordstankar. Erfarenheter visar att det går att avbryta en suicidal process genom att till exempel fråga om suicidtankar och suicidplaner och visa på att det finns hjälp att få för att lättare kunna hantera sin livssituation.

Våga fråga Pocket – en 20 minuters utbildning som kan rädda liv!

Suicide Zero erbjuder en kort och gratis webbubildning som är lämplig för var och en av oss att ta del av. Du lär dig det viktigaste på 20 minuter. Utbildningen består av sex avsnitt och filmer som du kan läsa och titta på i mobilen eller vid datorn. Ta chansen att lära dig mer om hur du kan agera om någon verkar må dåligt och har självmordstankar. Våga fråga!

Läs mer, sprid och gå utbildningen på vagafragapocket.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om Suicide Zero

Suicide Zero är en organisation som sedan 2013 arbetar för att minska självmorden. Varje år tar nära 1 500 människor sina liv i Sverige. Suicide Zero vill få fler att göra mer för ett samhälle utan självmord. Läs mer på Suicide Zeros webbplats. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Senast uppdaterad:
18 oktober 2022