Här är Årets Kulturstipendiater 2022

Kulturstipendiaterna med kuvert och blommor i handen

Katya Orlova, Christer "Cirre" Fredriksson och Lova Ohretall.

Grattis till Katya, Christer och Lova som under Nationaldagsfirandet fick ta emot kommunens kulturstipendium.

Katya Orlova och Lova Ohretall fick stolt ta emot var sitt stipendium från Pola och Tage Anderssons fond för sina musikaliska begåvningar. Priserna delades ut av Mats Brengesjö, samordnare på Kulturskolan och Fredrik Bodin, Kultur- och Fritidschef.

Christer ”Cirre” Fredriksson fick också ta emot diplom för arbetet med att sammanställa och förmedla Mullsjös utveckling genom tiderna via Facebookgruppen Mullsjö förr. Kulturstipendium delades ut av Gun Nilsson, ordförande Kultur- och fritidsnämnden och Fredrik Bodin.

Ett stort grattis önskar Mullsjö kommun!

Lova Ohretall

"Lova har varit elev i Mullsjö Kulturskola i sju år och har ända sedan hon började spela klarinett varit en flitig och ambitiös elev som hela tiden haft som mål att bli bättre och utvecklas.

Hon har också varit ett föredöme för andra då hon väl förberedd och med stor ödmjukhet alltid ställt upp och deltagit i repetitioner och uppspelningar med diverse olika orkestrar och ensembler på kulturskolan.

Klarinetten, och musiken generellt, betyder väldigt mycket för Lova och till hösten börjar hon på det estetiska programmet på gymnasiet i Falköping.

I sommar är hon anmäld till Sjövikskursen i Alingsås som har inriktning; folkmusik på gehör. Stipendiet har hon nu sökt för att betala kursavgiften och resan till det här lägret."

Motiveringen är undertecknad av

Mats Brengesjö, Samordnare Kulturskolan
Fredrik Bodin, Kultur- och Fritidschef Mullsjö kommun

Katya Orlova

"Katya har tillsammans med sin mamma och bror flytt från Ukraina och bor nu i Mullsjö. I Ukraina har hon spelat piano med klassisk inriktning från det att hon var 6 år. Sedan hon flyttat hit till Mullsjö har hon fått privat undervisning av en lärare på annan ort. Idag är hon elev på Kulturskolan i Mullsjö men vi lärare bedömer att Katya har kommit så långt i sin musikaliska utveckling så att hennes fortsatta musikstudier på piano bör kompletteras med annan musikpedagog.

Stipendiet har hon nu sökt för att användas till sådan undervisning."

Motiveringen är undertecknad av

Mats Brengesjö, Samordnare Kulturskolan
Fredrik Bodin, Kultur- och Fritidschef Mullsjö kommun

Christer ”Cirre” Fredriksson

"För ett förtjänstfullt och gediget arbete med att sammanställa, åskådliggöra och förmedla Mullsjös utveckling och begivenheter genom tiderna via Facebookgruppen Mullsjö förr. En kulturgärning som kommit att glädja såväl nya Mullsjöinvånare som Mullsjöbor vilka bott och verkat längre i kommunen."

Motiveringen är undertecknad av

Gun Nilsson, Ordförande Kultur- och fritidsnämnden
Fredrik Bodin, Kultur- och Fritidschef Mullsjö kommun

Senast uppdaterad:
9 juni 2022