Förslag på ny renhållningsordning 2023-2026

Illustration av avfallstrappan med förebyggande längst upp, sen återanvändning, materialåtervinning, energiåtervinning och sist deponering

June Avfall & Miljö AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning. Vad tycker du?

June Avfall & Miljö AB har tagit fram ett förslag till ny renhållningsordning för Jönköping, Mullsjö och Habo kommuner. Fram till den 20 maj har du möjlighet att lämna dina synpunkter på förslaget.

Läs mer om avfallsplanen, föreskrifterna och information om hur du lämnar dina synpunkter på June Avfall & Miljös webbplats: Renhållningsordning förslag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:
4 maj 2022