Samråd för väg 26/47, Mullsjö-Slättäng

Bild

Trafikverket planerar bygga om vägen 26/47 mellan Mullsjö och Slättäng.

Mellan 2-23 maj finns det möjlighet att lämna synpunkter på vägens utformning. Dina synpunkter hjälper oss i vårt fortsatta arbete med projektet.

Ta del av handlingarna och välkommen på Öppet hus den 11 och den 12 maj.

Trafikverket planerar att bygga om vägen till en mötesfri väg med mitträcke för att öka trafiksäkerhet och framkomligheten för alla trafikanter.

Välkommen på Öppet hus

Trafikverket kommer att finnas på plats i Mullsjö kommunhus, KF-salen, den 11 maj kl. 17-20 och den 12 maj kl. 10-13, 2022. På Öppet hus kan du titta på kartor och samrådshandlingen och Trafikverket finns tillgängliga för att diskutera dina synpunkter.

Ta del av handlingar

Samrådshandlingen finns på projektets webbsida.

Synpunkter

Du kan lämna synpunkter under perioden 2 maj– 23 maj 2022 på projektets webbsida via den interaktiva kartan eller formuläret.

Det går även bra att skriva brev till Trafikverket, ärendemottagning, Box 810, 781 28 Borlänge, senast den 23 maj 2022. Om du lämnar dina synpunkter via brev ska du ange ärendenummer TRV 2020/115558.

Trafikverkets inbjudan till samråd för väg 26/47, Mullsjö-Slättäng , 313.3 kB.

Läs mer om projektet på på projektets webbsida hos Trafikverket:

Trafikverkets kontaktcenter

Telefon: 0771–921 921

Trafikverket

Tobias Johansson, projektledare
tobias.johansson@trafikverket.se 

Gustav Henningsson, markförhandlare
gustav.henningsson@trafikverket.se

Konsult

Jonas Ejner, uppdragsledare
jonas.ejner@ramboll.se

Senast uppdaterad:
2 maj 2022