Kultur för en bättre hälsa!

Collage med medlemmar från Kulturprojektet, målarfärg, piano, cello och teatermask

Annika Bertilsson och Peter Ljung deltar i projektet KUR (kulturunderstödd rehabilitering). Ingrid Klingberg Calås, kulturaktör.

Projekt ger sjukskrivna möjlighet att stärka sin hälsa och bryta sin sociala isolering genom kultur.

Samarbete med Region Jönköpings län, Mullsjö och Habo kommuner

Alldeles nyss har en grupp, som består av medlemmar från Mullsjö och Habo kommuner, haft skrivarstuga och dans i Mullsjö simhalls lokaler. Gruppen startade i november 2021. Sedan dess har deltagarna provat på teater, hantverk som vävning, silversmide och keramik. Gruppen deltar i KUR, kulturunderstödd rehabilitering, som Region Jönköpings län erbjuder i samverkan med kommuner i länet. Nu är de i slutet av sin rehabilitering.

Fantastiskt att personer som är sjukskrivna kan få möjlighet att stärka sin hälsa och välbefinnande genom kultur. Så bra att regionen erbjuder en sådan här insats inom ramen för rehabilitering. Det visar att beslutsfattare förstår att det finns olika vägar att gå, när det gäller att komma tillbaka till arbete efter en lång sjukskrivning. Och att kultur är en av dessa vägar!

/Eva Edevik, Kulturkoordinator för Region Jönköpings län, Mullsjö och Habo kommuner

Eva Edevik menar att kultur är ett sätt att närma sig själv, och andra. En metod som bygger på kreativitet och skaparlust för att bryta isolering. Att bryta sin ensamhet. Komma iväg hemifrån och träffa andra människor, vilket kan vara nog så svårt när man under en lång tid tappat den dagliga kontakten man har i ett arbetsliv.

Glädje, gemenskap och ökat självförtroende

Ingrid Klingberg Calås, Kulturaktör Dans & rörelse, har undervisat sedan 2015 och haft ganska många grupper så här långt. Hon upplever att deltagarna känner glädje och gemenskap, att dansen sätter i gång "må bra" hormonerna.

Peter Ljung, som är en av deltagarna i Mullsjö, berättar att KUR gett honom så mycket glädje, skratt men även djupare samtal. Den sociala gemenskapen och att fått prova på så många nya saker har gett honom nya insikter och ett nytt självförtroende.

Jag rekommenderar absolut alla som blir erbjudna möjligheten att få KUR att tacka JA!

Annika Bertilsson, också deltagare, är en kreativ person och tycker att KUR passar henne jättebra.

- Jag är glad att jag vågat pröva något nytt! Att träffa nya människor har varit så positivt för mig, det blir annars lite isolerat när man "går" hemma. Dessutom finns inget tvång att prestera. Man gör det man orkar och kan.

Vill du också delta i KUR?

För att själv delta i KUR kontaktar du din vårdcentral eller psykiatrisk öppenvård och pratar med din kontakt där. Läs mer om Kulturunderstödd rehabilitering, Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mellan 2014-2016 utvärderades KUR och visade på goda hälsoeffekter. Symtom av ångest, depression och stress hade minskat. Dessutom ökade återgången i arbete och sjukskrivningarna minskade. Med dessa resultat som bakgrund fortsätter verksamheten och ingår sedan 2017 i ett avhandlingsarbete med kontrollgrupp. Läs hela utvärderingen på Region Jönköpings läns webbplats Länk till annan webbplats.

2021 publicerades den första artikeln i avhandlingen (pdf) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ”No one forced anybody to do anything – and yet everybody painted’: Experiences of Arts on Referral, a focus group study”, av Paula Bergman, Region Jönköpings län. Den är baserad på fokusgruppsintervjuer med personer som deltagit i KUR-grupper i länet, bland annat Habo och Mullsjö. Ytterligare studier i avhandlingen baserade på enkät och registerdata pågår och planeras färdigställas under 2022/2023.

Senast uppdaterad:
1 februari 2022