Starkt medarbetarkapital

En bild på fem glada personer med huvudena ihop

Foto: Pexels

Medarbetarenkäten 2021 visar att medarbetarna är positiva till sin arbetsplats. Medarbetarna känner sej engagerade, upplever sitt arbete som meningsfullt och att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter.

Bra ledarskap och målmedvetna, engagerade medarbetare

Mullsjö kommuns medarbetare är positiva till sin arbetsplats. Resultatet från 2021 års medarbetarenkät har kommit. Mullsjö kommun kan med glädje konstatera att resultatet ser väldigt bra ut.

Resultatet var bra 2020 och nu, 2021, ser det ännu bättre ut, säger Sandra Lidberg kommun­direktör. Medarbetarkapitalet är det viktigaste vi har, fortsätter hon. Särskilt glädjande att medarbetarna är så positiva med tanke på den tuffa tid som ligger bakom oss, med pandemin med mera.

Positivt är bland annat att medarbetare är engagerade, upplever sitt arbete som meningsfullt och att de har nytta av sina kunskaper och färdigheter. Även ledarskapet har utvecklats positivt och medarbetarbetarna uppfattar låg förekomst av diskriminering.
Områden som Mullsjö kommunen ska utveckla är bland annat samarbetet mellan olika medarbetare, möjligheten till kompetensutveckling och arbetets effektivitet.

Då man får ta del av medarbetarundersökningen blir man rörd och stolt över att få vara en del av Mullsjös personalpolitik. Genom att våra starka och målmedvetna medarbetare för fram sina åsikter och hörsammas, så gynnar vi Mullsjös ständiga utvecklande av organisationen. När vi vågar fråga våra medarbetare kan vi fortsätta att tillse att utveckla individer och kommunen för våra framtida utmaningar, säger Johnny Wismén (S) ordförande i personalutskottet.

Kontakt

Senast uppdaterad:
3 januari 2022