Har du sett jätteloka eller parkslide?

Jättebjörnloka och parkslide

Jättebjörnloka och parkslide, två invasiva arter.

Stora problem kan uppstå när invasiva arter sprider sig. Rapportera gärna om du ser dem!

Du kan vara med och förhindra spridningen av invasiva främmande arter. Invasiva främmande arter är ett stort hot mot vår natur och den biologiska mångfalden.

Checklista: invasiva främmande arter

invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kan du se bild på varje art.

  • Jätteloka: kan bli upp till tre meter hög. Växtsaften kan orsaka brännskador på huden.
  • Jättebalsamin: snabbväxande ettårig växt med hög fröproduktion.
  • Gul skunkkalla: storvuxen kallaväxt. Kan bilda stora bestånd längs vattendrag och tränger då undan andra arter.
  • Smal vattenpest: Vattenväxt som kan bli upp till en meter lång.
  • Parkslide: en seglivad växt med mycket stark spridningskraft. Den tar snabbt över stora områden och kan orsaka stora problem för husägare och på infrastruktur.
  • Jätteslide: flerårig ört som kan bli mer än tre meter hög.
  • Sjögull: vattenväxt som gärna breder ut sig över stora ytor. Liknar näckros.
  • Svarthuvdad snigel: påträffades i Sverige 2019. Snigeln når som vuxen en längd på 45-60 mm och har en grågul/gråvit kroppsfärg.

Rapportera och bekämpa

Hittar du någon av arterna ovan är det bra om du rapporterar in dem. Det är till stor hjälp att veta var växten finns, för att begränsa spridning, påbörja bekämpning och övervaka hur den sprids. Vi är tacksamma för alla som hjälper till att rapportera!

Så rapporterar du

  • Surfa in på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. via din telefon. Där kan du ta en bild, dela din position och skriva in enkla uppgifter om beståndet. Vi på kommunen får sedan tillgång till denna information.
  • Om du inte har denna möjlighet till rapportering så ta gärna en bild och notera var du såg arten. Rapportera sedan detta till kommunen. Tack för din hjälp!
Senast uppdaterad:
16 juli 2021