Avskjutning av kajor, duvor och skator

En flock fåglar mot blå himmel

Under veckorna 25-31 har de kommunala skyttarna i uppdrag att reducera antalet fåglar.

Reducering av antalet fåglar sker för att minimera riskerna för att sanitära olägenheter uppkommer.

Avskjutning sker på miljönämndens uppdrag och utförs av de skyttar kommunen har avtal med. Avskjutning sker vid tider på dygnet då det är lite eller ingen trafik. Skyttarna har tillstånd av polismyndigheten.

Skjutning från stillastående fordon kan förekomma och är tillåtet enligt gällande lagstiftning. Eftersökshund kan vid behov komma att användas.

Kontakta miljöförvaltningen för mer information.

Kontakt

Senast uppdaterad:
21 juni 2021